Proces Kościelny
Unieważnienie małżeństwa, rozwód kościelny czy sprawa o nieważność małżeństwa – jaką drogę daje nam Kościół?

Dezinformacja związana ze sprawami o stwierdzenie nieważności małżeństwa, z jaką mamy do czynienia w ostatnich latach sprawiła, że wokół tych spraw pojawiło się wiele wątpliwości. Należy podkreślić, że Kościół stoi na straży nierozerwalności małżeństwa i określenia takie jak: „rozwód kościelny” czy „unieważnienie małżeństwa” są błędne.

Na potęgowanie nierozumień wpływ mają prawnicy świeccy, którzy widząc rodzącą się rynkową niszę związaną z procesami kościelnymi starali się bez przygotowania merytorycznego oferować swoją pomoc prawną. W rzeczywistości ich usługi nie miały żadnej wartości, prowadząc do błędnego postrzegania procesu kościelnego, który zaczęto stawiać na równi z cywilnym procesem rozwodowym.

Proces kościelny nie jest walką na argumenty rozchodzących się małżonków, lecz próbą dojścia do prawdy, czy konkretne małżeństwo w ogóle zaistniało.  Źródła nieważności małżeństwa obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku umieszcza w trzech grupach:

1. Przeszkody zrywające:

    Wiek
    Pokrewieństwo
    Powinowactwo
    Różna wiara
    Impotencja
    Święcenia
    Wieczysty publiczny ślub czystości
    Małżonkobójstwo
    Węzeł małżeński
    Uprowadzenie
    Przyzwoitość publiczna
    Pokrewieństwo prawne

2. Wady zgody małżeńskiej:

    Brak wystarczającego używania rozumu
    Brak rozeznania co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich
    Psychiczna niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
    Brak minimalnej wiedzy o małżeństwie
    Błąd co do osoby
    Błąd co do przymiotu osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzony
    Błąd co do istotnych przymiotów małżeństwa – nierozerwalność, jedność, godność sakramentalna
    Podstępne wprowadzenie w błąd
    Symulacja częściowa
    Symulacja całkowita
    Postawienie warunku dotyczącego przyszłości
    Przymus i bojaźń (bojaźń szacunkowa)

3. Wady formy kanonicznej:

Kodeks Prawa Kanonicznego do ważnego zawarcia małżeństwa wymaga zachowania odpowiedniej formy. Niezachowanie wszystkich istotnych elementów formy kanonicznej również skutkuje nieważnością małżeństwa. Przepisy dotyczące wymaganych elementów formy kanonicznej znajdziemy w kanonach 1108 – 1123 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

W oparciu o jedną z przyczyn umieszczonych w tych grupach można rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy sprawach prowadzonych przed następującymi Trybunałami Kościelnymi:

BIAŁYSTOK
Sąd Metropolitalny Białostocki
ul. Kościelna 1
15-087 Białystok

BYDGOSZCZ
Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej
ul. Farna 10
85-101 Bydgoszcz

CZĘSTOCHOWA
Sąd Metropolitalny
ul. Św. Barbary 41
42-200 Częstochowa

DROHICZYN
Sąd Biskupi w Drohiczynie
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn 106

EŁK
Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej
ul. 3 Maja 10
10-300 Ełk

ELBLĄG
Sąd Diecezjalny
ul. Świętego Ducha 11
82-300 Elbląg

GLIWICE
Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej
ul. Łużycka 1
44-100 Gliwice

GDAŃSK
Gdański Trybunał Metropolitalny
ul. Cystersów 11
80-330 Gdańsk-Oliwa

GNIEZNO
Gnieźnieński Trybunał Metropolitalny
ul. Kan. Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno

KALISZ
Sąd Biskupi w Kaliszu
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz

KATOWICE
Sąd Metropolitalny w Katowicach
ul. Jordana 39
40-951 Katowice
skr. Pocztowa 206

KIELCE
Sąd Biskupi Kielecki
ul. Jana Pawła II, 1
25-013 Kielce

KRAKÓW
Sąd Metropolitalny
ul. Franciszkańska 3
31-004 Kraków

KOSZALIN / KOŁOBRZEG
Sąd Biskupi Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 25
75-062 Koszalin

LEGNICA
Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej
ul. Jana Pawła II, 1
59-220  Legnica

LUBLIN
Sąd Metropolitalny Lubelski
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin

ŁOWICZ
Sąd Biskupi Łowicki
ul. Stary Rynek 19
99-400 Łowicz

ŁOMŻA
Sąd Biskupi w Łomży
ul. Sadowa 1/1
18-400 Łomża

ŁÓDŹ
Trybunał Metropolitalny Łódzki
ul. Ks. Ignacego Skorupki 3
90-458 Łódź

OPOLE
Biskupi Sąd Duchowny
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole 81

OLSZTYN
Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej
ul. Pieniężnego 22
10-006 Olsztyn

PELPLIN
Sąd Biskupi Diecezji Pelplińskiej
ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

 

 

POZNAŃ
Metropolitalny Sąd Duchowny
ul. Ostrów Tumski 5
61-109 Poznań

PŁOCK
Sąd Biskupi Płocki
ul. Tumska 3
09-402 Płock

PRZEMYŚL
Sąd Metropolitalny
Pl. Katedralny 4a
37-700 Przemyśl

RADOM
Sąd Kościelny Diecezji Radomskiej
ul. Malczewskiego 1
26-610 Radom

RZESZÓW
Sąd Biskupi w Rzeszowie
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów

SANDOMIERZ
Sandomierski Sąd Biskupi
ul. Żeromskiego 2
27-600 Sandomierz

SOSNOWIEC
Sąd Biskupi w Sosnowcu
ul. Gospodarcza 14 a
41-214 Sosnowiec

SZCZECIN / KAMIEŃ POMORSKI
Sąd Metropolitalny Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej
ul. Królowej Korony Polskiej 28E
70-485 Szczecin

SIEDLCE
Sąd Biskupi Siedlecki
ul. Bpa. I. Świrskiego 57
08-110 Siedlce

ŚWIDNICA ŚLĄSKA
(Sądem I Instancji jest Sąd Kościelny w Legnicy)
Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej
ul. Jana Pawła II, 1
59-220  Legnica

TARNÓW
Sąd Diecezjalny
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

 

TORUŃ
Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń

WARSZAWA
Sąd Metropolitalny Warszawski
ul. Nowogrodzka 49, I p.
00-695 Warszawa

WARSZAWA-PRAGA
(Sądem I Instancji jest Sąd Metropolitalny Warszawski)
Sąd Metropolitalny Warszawski
ul. Nowogrodzka 49, I p.
00-695 Warszawa

WŁOCŁAWEK
Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej
Pl. Kopernika 3
87-800 Włocławek

WROCŁAW
Metropolitalny Sąd Duchowny
ul. Katedralna 13
50-328 Wrocław

ZAMOŚĆ / LUBACZÓW
Sąd Biskupi
ul. Hetmana Jana Zamojskiego 1
22-400 Zamość

ZIELONA GÓRA / GORZÓW Wlkp.
Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Żeromskiego 22
skr. poczt. 875
66-400 Gorzów Wlkp

ORDYNARIAT POLOWY WOJSKA POLSKIEGO
(Sądem I Instancji jest Sąd Metropolitalny Warszawski)
Sąd Metropolitalny Warszawski
ul. Nowogrodzka 49, I p.
00-695 Warszawa

NAJWYŻSZY TRYBUNAŁ SYGNATURY APOSTOLSKIEJ
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Palazzo della Cancelleria
Piazza della Cancelleria 1
00186 Roma
+39 06 69 88 75 20

TRYBUNAŁ ROTY RZYMSKIEJ
Tribunale Della Rota Romana
Palazzo della Cancelleria
Piazza della Cancelleria 1
00186 Roma