Pomoc w sprawach o nieważność małżeństwa
Kompleksowe wsparcie procesowe dla stron Powodowych i Pozwanych w procesie kościelnym

Kancelaria prawa kanonicznego Piotr Rudzki specjalizuje się w sprawach małżeńskich prowadzonych przez Trybunałami Kościelnymi w całej Polsce.
 
Gwarantujemy kompleksową obsługę klientów w zakresie spraw o:

 • stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • uzyskanie dyspensy od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego
 • separację, realizowanych zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

W ramach realizowanych usług oferujemy:

 • udzielanie jednorazowych porad prawnych z ustaleniem podstawy prawnej;
 • przygotowywanie skarg powodowych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa;
 • kompleksową obsługa prawna w czasie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa w obu instancjach;
 • dla osób pozwanych przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową oraz przygotowanie skargi wzajemnej;
 • konsultację i pomoc w doborze materiału dowodowego oraz świadków;
 • przygotowanie apelacji do Trybunału II instancji;
 • przygotowanie prośby o wyznaczenie III instancji w Polsce;
 • przygotowanie apelacji do Roty Rzymskiej;
 • sporządzanie wszystkich pism procesowych pozwalających na szybką reakcję na nowe sytuacje procesowe;
 • przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt;
 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego;
 • przygotowanie prośby o zwolnienie z kosztów sądowych;
 • przygotowanie prośby o dyspensy papieskiej od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego;
 • przygotowanie pozwu o separacje