Merytoryczne przygotowanie i doświadczenie
Kompleksowa pomoc w sprawach o nieważność małżeństwa możliwa wyłącznie pod okiem wykwalifikowanego kanonisty.

Piotr Rudzki – absolwent jedynego w Polsce Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studia ukończył, z wynikiem bardzo dobrym, składając pracę magisterska napisaną pod kierunkiem ks. prof. Józefa Krukowskiego pt. „Osobowość prawna parafii w prawie kanonicznym i w prawie polskim.”

Tym samym uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego w specjalności kanoniczno – cywilnej oraz dyplom licencjata prawa kanonicznego w terminologii kościelnej (zgodnie Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana), uprawniający go do wykonywania zawodu adwokata kościelnego.

Kancelaria Prawa Kanonicznego Piotr Rudzki stworzona została z myślą o osobach, które zamierzają rozpocząć lub są w trakcie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa i potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

W ostatnich latach wokoło tego tematu narosło wiele wątpliwości i nieporozumień, które wprowadzają laików w błąd. Należy podkreślić, że Kościół stoi na straży nierozerwalności małżeństwa, a określenia „rozwód kościelny” czy „unieważnienie małżeństwa” są błędne. Jedyną możliwością jest przeprowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, który po pozytywnym rozwiązaniu daje możliwość obu stronom możliwość ułożenia sobie życia w związku małżeńskim z inną osobą zgodnie z nauką Kościoła.

Dezinformacja związana z tym tematem oraz brak rzetelnej pomocy prawnej stała się czynnikiem motywującym do stworzenia Kancelarii Prawa Kanonicznego, w której skorzystać możecie Państwo z pomocy wykwalifikowanego kanonisty.